Translate Tamil to any languages.

Tuesday, 14 January 2020

குறள் பாவும் விரிப்புப் பாவும் - 2


தைப்பொங்கல் வாழ்த்துகள்


தமிழாண்டின் நல்முதல்நாள் நம்பகல வன்திருநாள்
தைப்பொங்கல் வாழ்த்து உமக்கு! 
                               (இரு விகற்பக் குறள் வெண்பா)

உலகத் தமிழருக்குத் தான்
புத்தாண்டுத் திருநாள்!
உழவரின் உற்ற தோழன் தான்
பகலவனுக்குத் திருநாள்!
ஒற்றுமையாகத் தமிழர் வாழத் தான்
தைத்திருநாளில் பொங்கல் பொங்கி
வாழ்த்துப் பகிருவோம் வாரீர்!


அறிவைப் பெருக்கப் படி

புத்தாண்டு வந்தாலும் எத்தனைதான் சந்தித்தும்
புத்தகம்தான் நீபடிமுன் னேறு
                               (ஒரு விகற்பக் குறள் வெண்பா)

புலன்களால் உணரப்படுவதும்
வாசிப்பதால் உணரப்படுவதும்
அறிவு தான் காண்க.
நூலகம் சென்று அமைதியாக இருந்து
நூல்கள் சில படித்தாலும் - எமக்கு
அறிவு தான் வளரும் காண்!


வாசிப்பே அறிஞர் ஆக்கும்

வாசிக்கத் தான்விரும்பு நீஅறிவைத் தான்பெருக்கு
வாசிப்ப தால்அறிஞர் ஆகு.
                              (ஒரு விகற்பக் குறள் வெண்பா)

வாசிப்புக் குறைந்து செல்வதால் - அச்சு
ஏடுகள் தம்பணியை நிறுத்த முடிவு!
வாசிக்க மறந்த ஏடுகளில் கிடந்த அறிவினை
வாசித்தவர்கள் தான் திரட்டி இருப்பர்!
வாசிக்காமல் இருந்துவிட்டால் - நாம்
அறிஞர் ஆக வாய்ப்பு இல்லைக் காணும்!


ஏமாற்றாதே ஏமாறாதே

ஏமாறும் எண்ணம் இருக்கக்கூ டாதுகாண்நீ
ஏமாற்ற வும்எண்ணா தே
                              (ஒரு விகற்பக் குறள் வெண்பா)

ஏமாறும் எண்ணம் இருக்கும் வரைதான்
ஏமாற்றுவோர் ஏமாற்றலாம்!
ஏமாற்றியதற்காக - நீயும் பிறரை
ஏமாற்றலாமென எண்ணிவிடாதே!
எப்ப ஏமாறும் எண்ணத்தை மாற்றுவியோ
அப்ப நீ வெற்றி பெற்றவராகிறாய்!


Friday, 10 January 2020

சின்னதாகச் சித்தித்துப் பாருங்களேன்முறையான திட்டம் (Master Plan)

புத்தாண்டு பிறந்ததும் என்ன பண்ணப் போறாய்?
     
                 பட்ட கடன்களை அழிக்கப் போறேன்.
எப்படித் தோழி?

                 என்ர பெயரை மாற்றித் தான்!
                (அப்ப கடன்கொடுத்தோர்
                என்னைக் கேட்க முடியாதே!)


பொங்கல் பொங்கலையோ?

முகத்தார்: தைப்பொங்கல் என்ன மாதிரி?

சிவத்தார்: அந்த மாதிரி!

முகத்தார்: எந்த மாதிரி?

சிவத்தார்: தண்டின பொங்கல் நிறையக் கிடைக்குமே!


நரி மூளை (ஓர் எச்சரிக்கைக்காக)

செம்பு: யாழில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு, ஒரு களஞ்சியத்திலும் இல்லை. உனக்கெப்படிக் கிடைக்கிறது?

வம்பு: பெரும் புள்ளிகளின்ர உந்துருளியால குடுவையில (போத்தலில) ஏந்தி வந்து, என்னுடைய உந்துருளிக்கு விடுறன்.

செம்பு: பல நாள் கள்ளர் ஒரு நாள் பிடிபடுவினமாம்.

வம்பு: சில நாள் எரிபொருள் தடை, சிக்க வைக்காதே!


வணிக மூளை

முகத்தார்: தெருவெங்கும் மக்கள் வெள்ளம், அவர்களோடு உடைந்த ஊர்திகளும் கூட...

சிவத்தார்: அமெரிக்க-ஈரான் முறுகலை வைத்து, மக்களைத் தெருவில வறுத்தெடுக்கிறாங்களே!

முகத்தார்: தட்டுப்பாடா - அது
                      வெறும் கட்டுக்கதை!
                      முதலாளி பணமீட்ட
                      ஏமாளி மக்களுக்கோ
                      பணச் செலவு!

Saturday, 28 December 2019

கவிதையோ பாடலோ புனைகவாருங்க நீங்கள்தான் பாருங்க சூழலையே
சேருங்க கெட்டவற்றை எல்லாம்தான் - தாருங்க
சூழலையே மாற்றவல்ல சிந்தனையைத் தான்திரட்டிச்
சூழலைமாற் றத்தான்பாத் தா!
                          (இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா)

யார்தான் தெருச்சுற்றிப் பார்த்தால்தான் காணலாமாம்
பார்த்தும்கண் மூடவைக்கும் நம்இணைகள் - யார்எவர்தான்
ஊர்க்காரர் கண்படாமல் தாம்தெருவில் கூத்தடிப்பாம்
ஊர்காதில் எட்டட்டும் பாடு!
                          (ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா)

ஒட்டிப்பார் அங்குமிங்கும் கெட்டிக்கா ரர்கள்தான்
முட்டிமோதித் தான்குடியாம் பார்புகையாம் - எட்டிப்பார்
தட்டிக்கேட் கத்தான்யார் கிட்டவரு வார்காண்பீர்
எட்டட்டும் ஊர்காதில் பாடு!
                          (ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா)

பாருங்க சூழலைத்தான் யாருங்க குப்பையாக்க
யாருங்க நோயுற்றுச் சாகத்தான் - பாருங்க
சூழலைத்தான் மாற்றியழ காக்கினால்தான் மாற்றம்தான்
சூழலில் வந்திடப்பாத் தா!
                          (இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா)

Friday, 20 December 2019

ஒரு கேள்வி!


சாவடைந்தவர்கள் 10% தான் வாழ்ந்தார்களாம்...
90% தான் வாழாமலே சாவடைந்தார்களாம்...
இப்படியும் ஒரு தகவல்!
எப்படியோ
90% தான் வாழ்ந்து சாகவேணும்
10% தான் வாழாமலே சாகலாம்
அப்படி என்றால்
எப்படித் தான் வாழ வேணும்?
தானும் தன் வாழ்வுமெனத் தான்
வாழ்ந்து தான் பார்க்கலாம்...
பிறர் வாழ்வைக் கண்காணித்து
பிறரைப் போல வாழ நினைத்தால்
எவரும் 1% தான் வாழ இயலுமோவென
என் இல்லாளும் என்னைக் கேட்கிறாளே!கெட்டவரை வெட்ட வேணும்

\
கெட்ட சொல் பாவனை வேண்டாம்.
வெட்ட வேணும் கெட்ட சொல்களையா?
கெட்ட சொல் புனையும் ஆள்களையா?
பட்டுப் பழுத்த கிழங்கள் கேட்குதே!

இழிசொல் பகிர்ந்து - தமிழ்
மொழிக்கு இழிவு ஏற்படுத்தலாமோ?
வேர்த்  தமிழ் சொல்
இனிய நற்றமிழ் சொல்
அன்பைப் பகிரும் சொல்
அறிவைப் பகிரும் சொல் என
அருமையான எத்தனையோ சொல்லிருக்க
இழிசொல் கலந்து புனையும்
பதிவுகளைப் பகிருவது தமிழுக்கு இழுக்கே!

குறிப்பு: சமூக வலைத் தளங்களில் கெட்ட (தூஷணச்) சொல் பாவிப்போரை ஒதுக்கி வையுங்கள். இல்லையேல் நீங்களும் நிர்வாணமாகலாம்.
விடா முயற்சி கெடாதென்பேன்!
ஒதுக்கி விலக்கிக் கழித்துப் போட்டினமென
ஒதுங்கினாலும் - நான்
பயின்றேன்; முயன்றேன்; வென்றேன்; வாழ்கிறேன்!
ஒதுங்கி இருந்தாலும் கூட
ஒதுக்கி வைத்தோரைக் கணக்கில் எடுக்காமல்
நமது இலக்கை எட்ட உழைப்போம்!
ஒரு நாள் - அந்த
நாம் வென்ற நாள் பார்த்து
ஒதுக்கி வைத்தோரும் கூட
எமது காலில் விழலாம் பார்!